Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a www.bbmarinecosmetics.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá a BB Marine Cosmetics Betéti Társaság , székhely 1182 Budapest, Gyergyó utca 8/a , cégjegyzékszám: 0106794146 , adószám: 26619385-2-43, e-mail: info@bbmarinecosmetics.hu,  telefon: 0670/326-53-45) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a BB Marine Cosmetics Bt.

1.2 A BB Marine Cosmetics Betéti Társaság 2019 január 08. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével - összefoglalóan szépségipari termékek nagykereskedelmével - m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (” Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2020. április 28. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A BB Marine Cosmetics Bt. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A BB Marine Cosmetics Bt. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a BB Marine Cosmetics Bt. által üzemeltett és karbantartott, a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap, továbbá, hogy a honlapon szereplő kozmetikai termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója. A BB Marine Cosmetics Bt. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető.

 

A BB Marine Cosmetics Bt. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a BB Marine Cosmetics BT.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a BB Marine Cosmetics Bt. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a BB Marine Cosmetics Bt. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok image-vel összeegyeztethető módon alakítsa ki. A BB Marine Cosmetics Bt. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (” Tartalmi és formai elemek”) a BB Marine Cosmetics Bt. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a BB Marine Cosmetics Bt. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.

 

3. SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a BB Marine Cosmetics Bt. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (” Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

3.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább a 16. életévét betöltött vevő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyesen vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari / kozmetikai termékek (” Termék(ek)”) képezik.

 

3.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/ készleten lévő Termékekből vásárolhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lakossági kiszerelésű és a professzionális (kozmetikus szakemberek részére biztosított) termékek ára eltérhet egymástól.

Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szakembernek az minősül, aki vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel (” Szakmai képesítés”) rendelkezik, így különösen a szakképzett kozmetikusok, lábápolók, masszőrök és akiknek a szakképesítését a BB Marine Cosmetics Bt. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta. Szépségipari tanulók személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával válhatnak vásárlásra jogosulttá.

A Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfél tudomásul veszi, hogy csak lakossági termékek megvásárlására nyílik lehetőség.

3.6 A jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltakra tekintettel a Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfelek tudomásul veszik és egyben elfogadják, hogy az Üzletben nem, csak a Webáruházban, a kijelölt DALTON Szépségszalonokban és a kijelölt DALTON kozmetikusoknál van lehetőségük vásárolni, mégpedig kizárólag lakossági termékeket.

3.7 Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Termékek vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

3.8 A Vevő elfogadja, hogy a Termékért vételárat (a továbbiakban:” Vételár”) köteles fizetni.

A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján a Termék mellett, vagy a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben az adásvétellel egyidejűleg készpénzben fizetéssel, míg a Webáruházban rendelt Termék esetén bankkártyával, vagy a kiszállításkor, a Termék átvételével egyidejűleg, készpénzben vagy bankkártyával köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja.

3.9 Az Üzletben történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. a Termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül az Üzletbe visszavitt, kifogástalan állapotú, állagú és bontatlan, továbbá sérülésektől és károsodásoktól mentes Terméket cserél ki vagy adja vissza a Vevőnek az adott Termék Vételárát, más esetekben cserére, árleszállításra, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, a BB Marine Cosmetics Bt.-nek nem áll módjában visszavenni.

 

3.10 A Webáruházban történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vásárolt Termékektől való elállás esetén a terméket 14, azaz tizennégy napon belül saját költségére köteles a BB Marine Cosmetics Bt.. -nek visszajuttatni.

A BB Marine Cosmetics Bt. ez esetben fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, nem veszi vissza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. a portósan vagy utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módjában átvenni, azokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A Webáruházban történt vásárlásra egyebekben a 45/2014 Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy joghatályos elállás esetén a BB Marine Cosmetics Bt. 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Termék(ek) vételárát a Vevő által írásban megadott bankszámlára.

3.12 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. A Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet.

3.13 A Vevő tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt.. a német DALTON MARINE COSMETICS termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a BB Marine Cosmetics Bt. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési, vagy egyéb igényt a BB Marine Cosmetics Bt.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

 

3.14 A Vevő tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott Termékek az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg.

A Vevő elfogadja, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a BB Marine Cosmetics Bt-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a BB Marine Cosmetics Bt. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

 

 

3.15 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket a BB Marine Cosmetics Bt. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., GLS Kft.”) közreműködésével szállítja az Ügyfél által megadott címre. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (” Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. az adott Termék(ek)hez kapcsolódó csomagot (”Csomag”) legfeljebb 2, azaz kettő alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. A GLS Kft. a Csomag feladásakor e-mail-ben értesíti az Ügyfelet, hogy a Csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén az Ügyfél értesítést kap a GLS Kft-től, mely értesítés tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Kft. Ügyfélszolgálatának telefonszámát és egy 3, azaz háromórás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a GLS Kft. e-mailt küld az Ügyfélnek. Az e-mailben megadott linken keresztül az Ügyfél kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy, a korábban megadottól eltérő címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott ún. GLS Csomag Pontban, illetve visszautasíthatja a Csomag átvételét. A Vevő tudomásul veszi, hogy kétszeri sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a BB Marine Cosmetics Bt. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a BB Marine Cosmetics Bt.-nek megfizetni.

3.16 A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás díjszabása a következőképpen alakul: a bruttó 30.000, -Ft számlaérték alatti rendelés esetén a kiszállítás díja 1.690, - Ft, a bruttó 20.000, - Ft és az azt meghaladó számla összegű rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

3.17 A Vevő tudomásul veszi, hogy a délelőtt 10:00 óráig leadott megrendelés legkésőbb 3 munkanapon belül, az azt követően leadott megrendelés 4 munkanapon belül kerül kiszállításra.

3.18 A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az BARION SMART GATEWAY fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

3.19 Az elfogadott bankkártyák:

 

 

Elfogadott kártyák

 

 

 

3.20 Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történő vásárlása során felmerülő problémát a BB Marine Cosmetics Bt.-nek írásban, elektronikus úton kell jeleznie az bbmarinecosmetics@gmail.com  e-mail címen keresztül, melyre a BB Marine Cosmetics Bt. 14 napon belül köteles válaszolni Vevő által megadott e-mail címre.

Amennyiben  az online vásárlás során probléma merült fel és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti az EU 524/2013 rendelet szerint.

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a www.bbmarinecosmetics.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá a BB Marine Cosmetics Betéti Társaság , székhely 1182 Budapest, Gyergyó utca 8/a , cégjegyzékszám: 0106794146 , adószám: 26619385-2-43, e-mail: info@bbmarinecosmetics.hu,  telefon: 0670/326-53-45) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a BB Marine Cosmetics Bt.

1.2 A BB Marine Cosmetics Betéti Társaság 2019 január 08. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével - összefoglalóan szépségipari termékek nagykereskedelmével - m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (” Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2020. április 28. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A BB Marine Cosmetics Bt. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A BB Marine Cosmetics Bt. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

  1. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a BB Marine Cosmetics Bt. által üzemeltett és karbantartott, a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap, továbbá, hogy a honlapon szereplő kozmetikai termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója. A BB Marine Cosmetics Bt. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető.

 

A BB Marine Cosmetics Bt. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a BB Marine Cosmetics BT.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a BB Marine Cosmetics Bt. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a BB Marine Cosmetics Bt. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok image-vel összeegyeztethető módon alakítsa ki. A BB Marine Cosmetics Bt. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (” Tartalmi és formai elemek”) a BB Marine Cosmetics Bt. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a BB Marine Cosmetics Bt. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.

 

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a BB Marine Cosmetics Bt. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (” Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

3.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább a 16. életévét betöltött vevő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyesen vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari / kozmetikai termékek (” Termék(ek)”) képezik.

 

3.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/ készleten lévő Termékekből vásárolhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lakossági kiszerelésű és a professzionális (kozmetikus szakemberek részére biztosított) termékek ára eltérhet egymástól.

Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szakembernek az minősül, aki vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel (” Szakmai képesítés”) rendelkezik, így különösen a szakképzett kozmetikusok, lábápolók, masszőrök és akiknek a szakképesítését a BB Marine Cosmetics Bt. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta. Szépségipari tanulók személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával válhatnak vásárlásra jogosulttá.

A Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfél tudomásul veszi, hogy csak lakossági termékek megvásárlására nyílik lehetőség.

3.6 A jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltakra tekintettel a Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfelek tudomásul veszik és egyben elfogadják, hogy az Üzletben nem, csak a Webáruházban, a kijelölt DALTON Szépségszalonokban és a kijelölt DALTON kozmetikusoknál van lehetőségük vásárolni, mégpedig kizárólag lakossági termékeket.

3.7 Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Termékek vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

3.8 A Vevő elfogadja, hogy a Termékért vételárat (a továbbiakban:” Vételár”) köteles fizetni.

A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján a Termék mellett, vagy a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben az adásvétellel egyidejűleg készpénzben fizetéssel, míg a Webáruházban rendelt Termék esetén bankkártyával, vagy a kiszállításkor, a Termék átvételével egyidejűleg, készpénzben vagy bankkártyával köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja.

3.9 Az Üzletben történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. a Termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül az Üzletbe visszavitt, kifogástalan állapotú, állagú és bontatlan, továbbá sérülésektől és károsodásoktól mentes Terméket cserél ki vagy adja vissza a Vevőnek az adott Termék Vételárát, más esetekben cserére, árleszállításra, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, a BB Marine Cosmetics Bt.-nek nem áll módjában visszavenni.

 

3.10 A Webáruházban történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vásárolt Termékektől való elállás esetén a terméket 14, azaz tizennégy napon belül saját költségére köteles a BB Marine Cosmetics Bt.. -nek visszajuttatni.

A BB Marine Cosmetics Bt. ez esetben fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, nem veszi vissza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. a portósan vagy utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módjában átvenni, azokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A Webáruházban történt vásárlásra egyebekben a 45/2014 Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy joghatályos elállás esetén a BB Marine Cosmetics Bt. 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Termék(ek) vételárát a Vevő által írásban megadott bankszámlára.

3.12 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. A Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet.

3.13 A Vevő tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt.. a német DALTON MARINE COSMETICS termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a BB Marine Cosmetics Bt. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési, vagy egyéb igényt a BB Marine Cosmetics Bt.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

 

3.14 A Vevő tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott Termékek az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg.

A Vevő elfogadja, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a BB Marine Cosmetics Bt-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a BB Marine Cosmetics Bt. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

 

 

3.15 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket a BB Marine Cosmetics Bt. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., GLS Kft.”) közreműködésével szállítja az Ügyfél által megadott címre. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (” Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. az adott Termék(ek)hez kapcsolódó csomagot (”Csomag”) legfeljebb 2, azaz kettő alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. A GLS Kft. a Csomag feladásakor e-mail-ben értesíti az Ügyfelet, hogy a Csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén az Ügyfél értesítést kap a GLS Kft-től, mely értesítés tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Kft. Ügyfélszolgálatának telefonszámát és egy 3, azaz háromórás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a GLS Kft. e-mailt küld az Ügyfélnek. Az e-mailben megadott linken keresztül az Ügyfél kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy, a korábban megadottól eltérő címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott ún. GLS Csomag Pontban, illetve visszautasíthatja a Csomag átvételét. A Vevő tudomásul veszi, hogy kétszeri sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a BB Marine Cosmetics Bt. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a BB Marine Cosmetics Bt.-nek megfizetni.

3.16 A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás díjszabása a következőképpen alakul: a bruttó 30.000, -Ft számlaérték alatti rendelés esetén a kiszállítás díja 1.690, - Ft, a bruttó 30.000, - Ft és az azt meghaladó számla összegű rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

3.17 A Vevő tudomásul veszi, hogy a délelőtt 10:00 óráig leadott megrendelés legkésőbb 3 munkanapon belül, az azt követően leadott megrendelés 4 munkanapon belül kerül kiszállításra.

3.18 A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az BARION SMART GATEWAY fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

3.19 Az elfogadott bankkártyák:

 

 

Elfogadott kártyák:

Maestro, MasterCard és Visa

 

 

 

3.20 Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történő vásárlása során felmerülő problémát a BB Marine Cosmetics Bt.-nek írásban, elektronikus úton kell jeleznie az bbmarinecosmetics@gmail.com  e-mail címen keresztül, melyre a BB Marine Cosmetics Bt. 14 napon belül köteles válaszolni Vevő által megadott e-mail címre.

Amennyiben  az online vásárlás során probléma merült fel és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti az EU 524/2013 rendelet szerint.

 

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

4.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

4.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

4.4 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

 

Kelt.: Budapest, 2020. 04. 29.

 

 

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2020. 05.01.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. FŐ FOGALMAK

1.1. BB Marine Cosmetics: BB Marine Cosmetics Betéti Társaság

székhely: 1182 Budapest, Gyergyó utca 8/a

telephely: 1182 Budapest, Gyergyó utca 8/a (Nagykereskedés)

cégjegyzékszám: 0106794146

adószám: 26619385-2-43

e-mail: info@bbmarinecosmetics.hu

telefon: +36-70-326-53-45

A BB Marine Cosmetics Betéti Társaság, 2019 január 08. óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, összefoglalóan kozmetikai termékek kis- és nagykereskedelmével, m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, összefoglalóan szépségápolási képzések tartásával, valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel (” Webáruház”) foglalkozik.

1.2. Honlap: a www.bbmarinecosmetics.hu címen elérhető és a BB Marine Cosmetics Bt. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3. Webáruház: a www.webshop.bbmarinecosmetics.hu címen elérhető, a BB Marine Cosmetics Bt. által (a Honlapról is átirányuló) működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4. Felhasználók: a Honlap és a webshop olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot és/vagy a Webshopot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon/Webshopon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a BB Marine Cosmetics Bt. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (” Felhasználás”).

1.5. Ügyfelek: a BB Marine Cosmetics Bt. -vel bármilyen termék tárgyában, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (” Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.6. ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat és annak mindenkori, hatályos változata

 

1.7. Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.8. Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.9. Adat: a Személyes adat és az Egyéb adat összessége;

1.10 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat;

1.11 Különleges adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, illetve az Egyéb adat körébe és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül;

1.12 Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása;

1.13 Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja;

1.14 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

1.15 Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi;

1.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

1.17 Adattovábbítás: Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele;

1.18 Hozzájárulás: a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése;

1.19 NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (” NAIH”) NAIH-87207/2015. számú határozata, amellyel a NAIH a BB Marine Cosmetics Bt.-t mint adatkezelőt nyilvántartásba vette;

1.20 Hírlevél: a BB Marine Cosmetics Bt. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában kiküldött és a BB Marine Cosmetics Bt. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag;

1.21 DM (DIRECT MAIL) levél: a BB Marine Cosmetics Bt. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként postai levél formában kiküldött és a BB Marine Cosmetics Bt. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

 

2. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (ASZ) HATÁLYA, AZ „ASZ” RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

2.1 A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására          (”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon/ Webshopon történő közzétételének napja, azaz 2020.05.01. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 A BB Marine Cosmetics Bt. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A BB Marine Cosmetics Bt. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon/Webshop oldalán folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nek mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a BB Marine Cosmetics Bt. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen ASZ rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az ASZ szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

 

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A BB Marine Cosmetics Bt. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A BB Marine Cosmetics Bt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens ((kivétel nélkül alkalmazandó) szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a BB Marine Cosmetics Bt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a BB Marine Cosmetics Bt.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja, vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a vállalkozási szerződésben a BB Marine Cosmetics Bt.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A BB Marine Cosmetics Bt. az Adatkezelés során Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A BB Marine Cosmetics Bt. adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A BB Marine Cosmetics Bt. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a BB Marine Cosmetics Bt. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A BB Marine Cosmetics Bt. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a BB Marine Cosmetics Bt. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5 Az Adatok tárolása: A BB Marine Cosmetics Bt, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó, illetve Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére a BB Marine Cosmetics Bt. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BB Marine Cosmetics Bt. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

3.8 Különleges adat kezelése: a BB Marine Cosmetics Bt. különleges adatot a Felhasználóktól, illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

 

 

3.8 Az Ön személyes adatainak védelme a BB Marine Cosmetics Bt. és partnerei számára kiemelt fontosságú.

A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).

Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

4. ADATKEZELÉS

4.1 A BB Marine Cosmetics Bt. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhasználok, illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a Felhasználó, illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

4.2 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap/ Webshop bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország, város, kerület), a Felhasználó Személyes adatai vagy Egyéb adatai, illetve azok meghatározott köre. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon/Webshopban történő regisztrációhoz automatikusan megadja a BB Marine Cosmetics Bt. mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen.

4.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés bármilyen ok miatt nem jön létre, a BB Marine Cosmetics Bt. az általa megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni.

4.4 Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont” Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a BB Marine Cosmetics Bt. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.5 A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a BB Marine Cosmetics Bt. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a BB Marine Cosmetics Bt. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.6 A Felhasználó, illetve az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A BB Marine Cosmetics Bt. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

4.7 Az Adatot a BB Marine Cosmetics Bt. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

 

 

5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

5.1 A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre           (” Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (” Ptk.”,” Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2 A jelen ASZ bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 A Felhasználó illetve az Ügyfél adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

6.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a BB Marine Cosmetics Bt, között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

A jelen ASZ kelte és hatályba lépésének napja: Budapest, 2020 május 01. napja.

 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános információk

Az BB Marine Cosmetics Bt. (székhely: 1182 Budapest Gyergyó utca 8/a), mint a személyes adatok kezelője, elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme és az erről szóló szabályozás betartása iránt a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében.

 

A jelen tájékoztató (továbbiakban „Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató”) célja, hogy tájékoztassa a szolgáltatásaink felhasználóit és/vagy ügyfeleinket (továbbiakban „felhasználó”) azoknak az információknak a gyűjtésével, használatával és terjesztésével kapcsolatos eljárásokról, amelyeket a felhasználó ad meg számunkra a jelen honlapon és webshopon keresztül, illetve az asztali gépekhez és laptopokhoz biztosított alkalmazásokon („Platformok”) keresztül, és/vagy azon adatgyűjtések alkalmával, amelyeket az ügyfél által tőlünk kért szolgáltatások és termékek alkalmával végzünk el.

A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (a Szabályokkal és feltételekkel, esetleges más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban hivatkozunk, illetve a Cookie-ról szóló tájékoztatóval együtt) meghatározza azon alapokat, amelyekkel feldolgozásra kerülnek azok a személyes adatok a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében, amelyeket az Ügyfelektől gyűjtünk be, vagy amelyeket az ügyfél ad meg számunkra. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő információkat, hogy megértse a személyes adatok kezelésére vonatkozó szempontokat és eljárásokat, illetve a személyes adatok kezelésének módjait.

A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (amennyiben szükséges, a Szabályokkal és feltételekkel, esetleges más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban hivatkozunk, illetve a Cookie-ról szóló tájékoztatóval együtt) a mai naptól kezdődően alkalmazandó az adatkezelésre a már regisztrált felhasználók és/vagy ügyfelek esetében, akiktől már megkaptuk a kezelésre vonatkozó beleegyezést az előzőekben hatályos törvények értelmében.

2. Milyen információkat gyűjtünk a felhasználónál és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat?

(Személyes adatok a GDPR 4., 5., 13. és 44. cikke értelmében)

A következő adatok begyűjtésére és kezelésére vagyunk jogosultak:

Családi név és utónév

Email cím

2.1. Felhasználó által adott információk: A felhasználó a személy azonosításához szükséges adatokat („Személyes adatok”) is tartalmazó információkat ad át számunkra akkor, amikor használja a Platformjainkat, illetve a Platformokon található nyomtatványok kitöltése során, amikor részt vesz az egyik programunkon, promóciónkon vagy felmérésünkön, amikor telefonon, e-mailben vagy más módon veszi fel velünk a kapcsolatot, amikor problémát jelez a Platformjainkkal kapcsolatban és/vagy megbízást ad számunkra, vagy szolgáltatást és termékek kér tőlünk.

A Személyes adatok az alábbiakat foglalhatják magukban:

A Platformjainkon kínált szolgáltatás és termékek nyilvántartásba vételéhez előírt információk vagy általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges információk, mint név, e-mail cím, születési idő, nem, mobiltelefon szám és jelszó. Mindezeknek a mezőknek a kitöltése kötelező. A BB Marine Cosmetics Bt. nem tudja a Platformjain kínált szolgáltatásokat nyújtani, ha a kért információkat nem kapja meg, és ennek következtében a felhasználó nem tudja regisztrálni a saját felhasználói fiókját a mi Platformjainkon, vagy kérni a részvételét a programokon és képzéseken;

 

 

Fénykép;

Postacím;

Rövid önéletrajz;

Felhasználó és közöttünk lefolytatott levelezés összegzése;

Platformjainkon tett látogatásai és azon források leírása, amelyekbe belépett;

Válaszok az esetleges felmérésekre vagy kérdőívekre, mint például az anyag/könyv ismertetők az eseményekre és a képzésekre vonatkozóan. Ezeket az információkat elemzésekre és a felhasználók jobb megértésére használjuk fel;

Azon pozícióra vonatkozó információk, amikor a beleegyezését adta a hivatkozott adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez; útlevél, járművezetői engedély, személyazonosító igazolvány és egyéb, hasonló dokumentum, amelynek a benyújtásába a felhasználó beleegyezett.

2.2. Automatikusan gyűjtött adatok

2.2.1. Amennyiben a felhasználó a közösségi médián található hitelesítési eljárásokkal iratkozik fel, a BB Marine Cosmetics Bt. hozzáfér meghatározott személyes adatokhoz (például családi név, utónév, fénykép, e-mail, Facebook ismerősök száma stb.) a felhasználó közösségi média fiókjában, a közösségi média ezen platformjain alkalmazandó használati feltételek alapján. Ezen túlmenően begyűjthetjük a felhasználó bizonyos Személyes adatait akkor, amikor harmadik személyek közösségi médiájával kommunikál például egy „Like” jellel.

2.2.2. Ami a Platformjainkon tett minden egyes látogatást illeti, a hatályos törvények értelmében, és amennyiben szükséges, a felhasználó beleegyezésével, adatokat gyűjthetünk a használatban levő berendezésekre és a hálózatra vonatkozóan, amelyekre fellép akkor, amikor a szolgáltatásainkat használja. A következő információk tartoznak ide: IP cím, login információk, keresőoldal típusa és verziója, keresőoldal plug-injeinek típusa és verziója, operációs rendszer és platform, hirdetési azonosító, információk a látogatásról, mint URL „clickstream” a Platformjainkhoz vagy a Platformjainktól, megjelenített vagy keresett termékek, letöltési hibák, meghatározott oldalakon a látogatások időtartama, interakciók az oldalakon, és bármely telefonszám, amelyről a Back Office-at hívta. Ezeket az információkat különböző technológiák felhasználásával gyűjtjük, többek között cookie-kal (további információkért olvassa el a Cookie-ról szóló tájékoztatónkat).

 

 

2.3. Adatok megőrzése

2.3.1. Az alábbi, 2.3.2 pontban foglalt Személyes adat kategóriák kivételével, a Személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolat ideje alatt, és a személyes adatok megőrzésére vonatkozó, hatályos jogszabályok értelmében őrizzük meg.

2.3.2. A következő Személyes adat kategóriákat különböző ideig kell megőrizni:

- A Pénzügyi adatok (pl. kifizetések, visszatérítések stb.) az alkalmazandó adójogszabályokban és könyvelésről szóló jogszabályokban foglaltak szerint kerülnek megőrzésr.

3. Hogyan használjuk az Ügyféltől begyűjtött információkat?

(Személyes adatok kezelésének jogszerűsége és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a GDPR 6. és 7. cikkei értelmében)

A GDPR 6. és 7. cikkei értelmében a Személyes adatok jogszerű kezelése az alábbi célokkal történik:

3.1. Eleget teszünk a Felhasználó és közöttünk létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeinknek, és biztosítjuk a Felhasználó részére a kért információkat és szolgáltatásokat, beleértve a termékek megvásárlását; amennyiben az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

3.2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldünk e-mailben és/vagy szöveges üzenetben és/vagy bármely más kommunikációs eszköz révén; amennyiben az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik.

3.3. Engedélyezzük a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést és biztosítjuk az Ügyfél számára, hogy beszéljen a BB Marine Cosmetics Bt. munkatársaival; amennyiben (i) az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, (ii) amennyiben az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik és/vagy (iii) amennyiben szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.4. Biztosítjuk (i) az alkalmazandó törvények, (ii) az Általános használati feltételek és (iii) a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató betartását. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.5. A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével küldünk marketing anyagokat és a szükséges információkat a kért szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére, javaslatokat és utasításokat a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik a felhasználót. Ezen túlmenően az adatokat a felhasználó irányítására is felhasználjuk, hogy megjelenjenek a hirdetéseink a közösségi média platformjain. Részletesebb információk találhatók ezen funkciókról és a felhasználótól kapott adatokról harmadik személyek közösségi média platformjainak ide tartozó területein.

Ez az adatkezelés a felhasználó beleegyezésén és/vagy a mi jogos érdekeinken alapul (azaz, hogy célirányos reklámot küldjünk részére).

3.6. Tájékoztassuk a felhasználót a szolgáltatásainkban bekövetkezett esetleges változásokról. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.7. Lehetővé tegyük a használók részére, hogy részt vegyenek a szolgáltatásaink interaktív funkcióiban, amennyiben ezt választják. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik.

3.8. Biztonságban tartsuk a Platformjainkat. Ez az adatkezelés (i) a jogos érdekeinken alapul (biztosítsuk a Platformjaink biztonságát), (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez és/vagy (iii) a törvény által előírt kötelezettségeink szerint kell teljesíteni.

3.9. Eleget tegyünk a törvény által előírt kötelezettségeinknek.

 

4. Kik a felhasználótól begyűjtött Információk címzettjei, és milyen célra kerülnek az információk tovább küldésre?

(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)

4.1. A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban megjelölt célok elérésére kaphatunk és küldhetünk információkat a felhasználóval kapcsolatban (ideértve a személyes adatokat is), amennyiben a felhasználó valamelyik általunk, vagy az adatkezelők és az adatkezelők megbízottjai által kezelt Platformot használja.

4.2. Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben a felhasználó úgy határoz, hogy megosztja velünk az információkat, ideértve a Személyes adatokat is, a kereskedelmi partnereinkkel fennálló szolgáltatások révén, a jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatón kívül alkalmazásra kerülnek a felhasználónál a kereskedelmi partnereink adatkezelési politikái és/vagy személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatói is. Felügyeljük a kereskedelmi partnereink által az ő platformjaikon begyűjtött információk gyűjtését és/vagy kezelését.

Közösségi média platformokra szánt és az e-mailben és/vagy SMS-ben küldött körleveleinkben megjelenő hirdetések

(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)

A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével felhasználhatjuk a Platformjainkon megadott információkat elektronikus direkt marketing célokra (például (i) eseményeinkkel kapcsolatos hírlevelek, vagy egyéb tájékoztatók küldése, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik az ügyfeleket vagy (ii) azon reklámok bemutatása a felhasználó részére, amelyeket a közösségi média platformjain vagy harmadik személyek weboldalain történő megjelenítésre szánunk).

Elektronikus marketing kommunikációkkal kapcsolatos információk: a megadott hozzájárulás bármikor visszavonható azzal, hogy (i) kitörli a felhasználói fiókban található, ide vonatkozó mezőben levő jelet, (ii) minden, BB Marine Cosmetics Bt. által a felhasználónak küldött tájékoztatóban található leiratkozási linkre kattint vagy (iii) felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi, 13. pontban megjelölt címeken.

 

Hirdetésekkel és célzott tartalmakkal kapcsolatos információk:

A közösségi médiákon (például Facebook): bármikor eljárhat a hozzájárulás visszavonásában azzal, hogy konfigurálja a hirdetésekre vonatkozó beállításokat a közösségi média fiókjában.

Átadásra kerülnek a felhasználó adatai? Hogyan és hova?

A felhasználó Személyes adatait az Európai Unióban („EU”) használjuk fel és nem küldjük el az adatokat EU-n kívüli országokba.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját személyes adataira vonatkozóan?

(GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. cikkei értelmében)

8.1. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, a felhasználó jogosult egy példányt kapni a birtokunkban levő Személyes adatokról, illetve kérheti annak megerősítését, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése vagy sem, és ebben az esetben jogosult az adatokhoz hozzáférni a GDPR 15. cikke értelmében. Mielőtt a felhasználó kérdésére válaszolnánk, megkérhetjük a felhasználót, hogy (i) ellenőrizze a saját személyazonosságára vonatkozó adatokat és (ii) adjon meg további részleteket, hogy jobban meg tudjuk válaszolni a kérdését.

Megpróbálunk a lehető legrövidebb racionális időn belül válaszolni. Amennyiben a felhasználó szeretné ezen jogát gyakorolni, fel kell vennie a kapcsolatot velünk az alábbiakban megadott címek egyikén (lásd 13. pont).

8.2. A felhasználó jogosult a saját Személyes adatait frissíteni, kiegészíteni és átalakítani névtelenül, vagy törölni azzal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott címek egyikén (lásd 13. pont). A felhasználó bármikor megszüntetheti a saját online fiókját és jogosult megtagadni a hozzájárulást a saját Személyes adatainak kezeléséhez.

Néhány esetben megőrizhetünk a felhasználóval kapcsolatban néhány információt, amennyiben ezt a törvény előírja, vagy amennyiben egyéb, jogszerű célokra szükségesek. Például, amennyiben úgy véljük, hogy a felhasználó csalást követett el vagy megszegte az Általános használati feltételeinket, határozhatunk arról, hogy megőrzünk néhány információt, hogy elkerüljük a Platformjainkon alkalmazandó jogszabályok kijátszását.

8.3. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy megsértették a jogait, jogosult panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy törvényes útra terelni a jogsértést.

8.4. A felhasználó ezen túlmenően jogosult az őt érintő, és az általa részünkre megadott Személyes adatokat megkapni szerkesztett, általánosan használt formában és olvashatóan, illetve ezeket az adatokat tovább küldeni egy másik adatkezelő részére.

9. Cookie-k és hasonló technológiák

Részletesebb információkat a Cookie-król szóló tájékoztatónk tartalmaz.

10. Link más weboldalakhoz és közösségi médiákhoz

A Platformjaink időszakonként tartalmazhatnak linkeket más, a hálózatunkhoz kapcsolódó weboldalakhoz vagy hirdetőkhöz és leányvállalatokhoz. Amennyiben a felhasználó rákattint ezen weboldalak linkjére, nem szabad elfeledkeznie arról, hogy ezek a weboldalak saját szabályozásokkal rendelkeznek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, és mi nem vállalunk semmilyen felelősséget ezen szabályozásokkal és politikákkal kapcsolatban. Mindig el kell olvasni ezeket a szabályozásokat azelőtt, hogy elküldik a Személyes adatokat ezekre a weboldalakra.

11. Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató módosításai

Minden a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban a jövőben elvégzett módosítást közzéteszünk a jelen oldalon. Amennyiben előírt, tájékoztatjuk erről a felhasználókat, vagy kérjük a hozzájárulásukat. Kérjük a felhasználót, hogy rendszeresen olvassa el ezt az oldalt azon esetleges frissítések vagy módosítások miatt, amelyeket a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban végeztünk el.

12. Értesítési címek és Személyes adatok védelméért felelős személy

Amennyiben a felhasználó bármikor szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, hogy gyakorolja a vonatkozó jogait vagy kérdéseket tegyen fel a Személyes adatokra vonatkozóan, ezt a következő címen teheti meg: info@bbmarinecosmetics.hu; bbmarinecosmetics@gmail.com;

 

13. Adatvédelmi kötelezettségek

A BB Marine Cosmetics Bt. minden alkalmazottja köteles titoktartási szerződést aláírni és elvégezni a kötelezően előírt képzéseket a titoktartásra és az adatkezelésre vonatkozóan, illetve a Magatartási kódexünkkel kapcsolatos képzést.

 A BB Marine Cosmetics Bt. Magatartási kódexe specifikusan megjelöli az adatvédelemre vonatkozó felelősséget és előírt magatartást.


A jelen adatkezelési tájékoztató 2020. 04. 27. napján került frissítésre.

 

COOKIE-KRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Cookie-król szóló tájékoztató, a www.bbmarinecosmetics.hu és a www.webshop.bbmarinecosmetics.hu honlapjának használata cookie-knak és hasonló eszközöknek a használó számítógépjére történő küldését foglalja magába.

Emiatt a jelen dokumentummal a BB Marine Cosmetics Bt. (székhely: 1182 Budapest, Gyergyó utca 8/a.) adatkezelő a honlap/webshop használói részére információkat nyújt a használt cookie-ra és hasonló rendszerekre vonatkozóan, amelyeknek a telepítését engedélyezi.

Mik a cookie-k?

A cookie-k kis méretű adatfájlok, amelyeket a használó által látogatott weboldalak küldenek a használó számítógépére (általában a böngészőre), ahol lementésre kerülnek, hogy később ugyanezen honlapok részére visszaküldésre kerüljenek ugyanazon használó következő böngészésekor.

Megkülönböztetnek munkamenet cookie-kat (amelyeket kizárólag arra a célra használnak, hogy elvégezzék a kommunikáció továbbítását egy elektronikus kommunikációs hálóra vagy szigorúan előírt korlátokon belül, kizárólag a kért szolgáltatást nyújtó személy számára), teljesítményt biztosító cookie-kat (amelyek célja a használóra vonatkozó profilok létrehozása, és amelyeket arra használnak, hogy neten keresztül reklám üzeneteket küldjenek a használó által a látogatások során kinyilvánított preferenciáknak megfelelően).

A látogatás során a használó számítógépére érkezhetnek olyan cookie-k is, amelyeket más honlapok vagy web serverek küldenek (lásd harmadik fél „cookie” -k), és amelyeket a nevezett weboldalak kezelői állítanak be, és ezen személyek által meghatározott célokra és módok szerint használnak.

Jelen honlapon használt cookie-k típusa

Munkamenet cookie-k

A munkamenet cookie-kra vonatkozóan nem kötelező az engedélykérés. Kisméretű, ideiglenesen tárolt információkról van szó, amelyek célja a keresés és a weboldalak használatának támogatása.

 

Google Analytics

A honlap Google Analytics-et használ. Ez egy webelemző szolgáltatás, amelyet a Google Inc. („Google”) nyújt. A használó számítógépére helyezett cookie-kat használja, hogy lehetővé tegye a látogatott weboldal használatával kapcsolatos statisztikai elemzéseket aggregát formában.

A Google Analytics által a használó IP címeinek használatán keresztül is létrehozott adatokat a Google megőrzi a következő linken elérhető Tájékoztatóban megjelöltek szerint: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójának megtekintéséhez lépjen fel a következő internetes oldalra: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

A Google a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it teszi elérhetővé a keresőmotor azon kiegészítő elemét, ahol ki tudja kapcsolni a Google Analytics-et.

Google (YouTube)

A honlapon Youtube videók is találhatók. A megosztás a legmodernebb személyes adatok védelmének betartásával történik, amely biztosítja, hogy a Youtube ne tároljon információkat a honlap használóiról, kivéve, ha ők készítik a videókat. A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójának megtekintéséhez és a cookie-k kikapcsolásához lépjen fel a következő weboldalra: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Google Maps

A honlap használja a Google Maps szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. (“Google”) nyújtja, hogy interaktív térképeket illesszen be a weboldalakra. Ez a szolgáltatás magában foglalja cookie-k telepítését a Google részéről.

A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójának megtekintéséhez és a cookie-k kikapcsolásához lépjen fel a következő weboldalra: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Google adWords

Olyan funkcióval rendelkező cookie-ról van szó, amelyek lehetővé teszik a használó részére, hogy meghatározott kritériumok szerint keressenek (például nyelv, vásárlásra kiválasztott termékek), azzal a céllal, hogy javítsák az oldal által nyújtott szolgáltatásokat, illetve a Google által kezelt tartalmakat javasoljanak az ügyfélnek.

Social Buttons

A Social Buttons-ok olyan különleges „gombok”, amelyek a honlapon találhatók és a közösségi oldalak (például Facebook és Instagram) ikonjait ábrázolják, illetve lehetővé teszik a használók részére, hogy a gombra rákattintva közvetlenül a közösségi oldalra lépjenek.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a linkek, amelyeken a használó megtekintheti azon közösségi oldalak által használt adatok adatkezelésére vonatkoztató tájékoztatókat, amelyekre a gombra kattintva lépnek:

https://www.facebook.com/help/cookies

https://www.instagram.com/help/cookies

Cookie-k telepítése

A munkamenet cookie-k kivételével, a többi cookie és más hasonló eszközök telepítéséhez szükséges a weboldal használójának engedélye azt követően, hogy elolvasta a rövid tájékoztatót a banneren.

A használó megakadályozhatja harmadik fél cookie-jainak telepítését azzal, hogy nyitva tartja a bannert (nem zárja be az "OK” gombra kattintva vagy nem folytatja a böngészést), illetve a saját keresőmotorjában rendelkezésre álló beállítások segítségével.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


 

Cookie-k kikapcsolása

A fentiekben leírt munkamenet cookie-kat kivéve, a használó eltávolíthatja a többi cookie-t a jelen tájékoztatóban megjelölt módokon, azon a részen, ahol felsorolásra kerülnek a használt cookie-k, illetve eltávolíthatja azokat közvetlenül a saját keresőmotorjában.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden egyes keresőmotor más-más eljárást használ a beállítások kezelésére. A használó specifikus utasításokat kaphat az internetes keresőmotorok fejlesztői által rendelkezésre bocsátott műszaki információkon keresztül.

Felhívjuk azoknak a használóknak a figyelmét, akik a mobiltelefonról lépnek fel a honlapra, hogy a cookie-k tárolását kizáró, illetve törlésüket biztosító rendszer konfigurációk a használt készülék márkájának és/vagy modelljének függvényében változnak, így el kell olvasni a gyártó által adott utasításokat.

 

Az érintett fél jogai

Az érintett fél a következő e-mail címre:

 info@bbmarinecosmetics.hu; bbmarinecosmetics@gmail.com; az adatkezelőnek elküldött levél révén bármikor érvényesítheti az őt megillető jogokat.

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2020. 04. 27. napján került frissítésre.